juli 15, 2024

Over het waterschap

Wat doet een waterschap allemaal en waar besteden ze het opgehaalde belastinggeld aan?

En hier staan de jaaroverzichten van de verschillende gebieden binnen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Je kunt dus zien wat er in jouw gebied wordt gedaan.