juli 15, 2024

Over Jong! Groen, Water & Land

Jong! Groen, Water & Land is de jongerenafdeling van Waterplatform Groen, Water & Land.

Jong! GWL is er speciaal voor en door jongeren. Water is ontzettend belangrijk, maar wat een waterschap nou precies allemaal doet is niet even duidelijk. Vooral nu met de klimaatverandering is het werk van de waterschappen alleen maar belangrijker aan het worden. Waterplatform Groen, Water & Land hoopt jongeren te kunnen betrekken bij al het mooie werk wat het waterschap doet. Ook het besturen van het waterschap is ontzettend mooi, boeiend en leuk werk! We hopen dat jullie als jongeren ons scherp houden en met jullie leuke eigenwijze invalshoeken ervoor zorgen dat we goed blijven nadenken over de keuzes die voor ons liggen! Daarom hopen we op een grote groep jongeren die zich wil aansluiten bij onze jongerenafdeling!

Wil jij je aansluiten? Stuur dan een mail naar:  info@jonggroenwaterenland.nl

Onze aandachtspunten zijn:

  • Lokaal maatwerk

Het Hollands Noorderkwartier, ons gebied, is erg groot geworden. En omdat er op Texel waarschijnlijk andere dingen nodig zijn dan in Zaanstad is kijken naar de verschillende gebieden en wat ze nodig hebben belangrijk voor ons. 

  • Betrekken inwoners 

Bij GWL gaat dit over in gesprek gaan met inwoners, het gebruiken van hun kennis of het inhuren van lokale bedrijven. Bij ons JGWL kun je het ook zo zien. Wij willen door naar jongeren en jong volwassenen te luisteren jullie stem, kennis en mening horen om dit te kunnen gebruiken in het waterschap. 

  • Gericht op klimaat 

Het klimaat is aan het veranderen. De zeespiegel stijgt, er ontstaat extremer weer zoals extreme droogtes of regen en er zijn nog veel meer problemen die door deze veranderingen komen. Daarom vinden wij het heel belangrijk om als waterschap te zorgen dat ons gebied klaar is voor deze veranderingen. 

  • Bezit van het waterschap open stellen voor de inwoners. 

Het waterschap bezit veel dingen als dijken, molens en sloten. Wij vinden het belangrijk dat die open zijn voor de inwoners. Je kunt denken aan vis mogelijkheden, strandjes of wandelen over de dijk. 

  • Eerlijke belasting 

Het waterschap heeft veel taken die worden betaald met belastingen. Daarom is het voor ons heel belangrijk dat dit op een eerlijke manier gebeurt. Vervuiling van het water, hoeveelheid geld en de belasting die mensen moeten betalen moeten met elkaar in verhouding zijn. Het lijkt ons logisch dat een grote vervuiler ook meer betaald dan een minder grote vervuiler. Voor mensen die het niet kunnen betalen moet een uitzondering mogelijk zijn.